Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог

Последние сочинения

29-05-2020
    Змест строны: Сэнс напісання і кароткі змест «Пінскай шляхты» Аб чым галоўнае дзеянне ў творы «Пінская шляхта» Вобраз Кручкова ў творы «Пінская шляхта» Дзеянні і паступкі Кручкова ў «Пінскай шляхце» Сатырычныя паводзіны Кручкова ў «Пінскай шляхце» Вобраз пісара пісулькіна ў «Пінскай шляхце&ra...
28-05-2020
    Содержание страницы: Калі быў напісаны твор "Песня пра зубра"? Галоўная ідэя паэмы "Песня пра зубра"? Вобраз прыроды у творы "Песня пра зубра" Зубр - сімвал Беларусі Параўнанне зубра і Вітаўта Адносіны Міколы Гусоўскага да вайны? Галоўная думка ў Песні пра Зубра Калі быў напісаны твор "Песня пра зубра"?    Цудоўны высокапатрыятычны твор «Песня пра зубра» напісаны ўдалечыні ад Радзі...
27-05-2020
    Содержание страницы: Калі нарадзіўся Францыск Скарына? Аналіз вобраза Францыска Скарыны Чаму вучаць кнігі Францыска Скарыны? Любоў да Радзімы у творах пісьменніка Скарыны Асаблівасці кнігадрукавання Францыска Скарыны З якой мэтай Скарына друкаваў свае кнігі? Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас літасцівы бог на свет пусціў. Ф. Скарына Калі нарадзіўся Францыск Скарына?  &nbs...
27-05-2020
    Содержание страницы: Калі з’явілася беларуская літаратура? Жыццё і дзейнасць Ефрасінні Полацкай, унучкі Усяслава Чарадзея Творчасць Кірылы Тураўскага Вобразы князёў Ігара, Усевалада і Святаслава ў "Слове пра паход Ігараў" Апісанне галоўных жанраў беларускай літаратуры Якія гуманісты характаразуюць беларускую літаратуру? Колькі кніг надрукаваў і выдаў Францыск Скарына? Аналіз твораў "Дыяруш" і "Пс...
18-03-2020
    Содержание страницы: Определение понятия "доброта" Когда мы первый раз встречаемся с добром? Проблема в понимании добра В чем проявляется доброта? Что я хочу рассказать вам о доброте? Почему люди за всю жизнь не находят доброту? Все ли правильно в твоей жизни? Важность человеческих поступков Объяснение того, что такое "доброта" на примере Вступление Странная, но добрая девочка Смысл притчи Личное...
01-02-2020
    Змест строны: Гісторыя стварэння твора "Кожны з нас прыпасае радзімы куток" Кароткі змест твора "Кожны з нас прыпасае радзімы куток" Гісторыя стварэння твора "Кожны з нас прыпасае радзімы куток"    I калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, П. Панчанка адным з першых стаў на абарону Радзімы: «Бела­русь, я — твой воін адданы і сын, мае думкі і сэрца заўсёды з табою». У вершы «Кожны з н...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Міхала ў паэме "Новая зямля" Характарыстыка Міхала Вобраз дзядзькі Антося ў паэме "Новая зямля" Прырода ў "Новай зямле" Вобраз Ганны ў паэме "Новая зямля"    Паэма Я. Коласа «Новая зямля» — вяршыня паэтычнага майстэрства песняра. Працаваў над ёй аўтар больш за дванаццаць гадоў: паэма была пачата ў 1910 г., а апошні раздзел — трагічная развязка — напісаны ў 1923...
01-02-2020
       Цікавым творам з’яўляецца паэма-біяграфія «Тара­сова доля», напісаная Я. Купалам з нагоды 125-годцзя з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі. У паэме ўкраінскі пясняр п.аўстае як бясстрашны абаронца народных інтарэсаў, *:агутны ўладар чароўнай песні. Расказваючы пра жыццё і творчасць украінскага паэта і мастака, Я. Купала звяз-вае яго лёс з Беларуссю, праз якую ён праходзіў з Вільні. Паэт ...
01-02-2020
    Змест строны: Звесткі аб пісьменніке Картокі змест Звесткі аб пісьменніке    Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль — мастак са своеасаблівым успрыманнем рэчаіснасці, свету, чала-века. Асноўнай стыхіяй творчасці пісьменніка з’яўляецца лірычная проза. Ён — аўтар вядомых чытачу апавяданняў, аповесцей, раманаў, лірычных запісаў, дарожных нататкаў, эсэ. Кароткi змест    ...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткая біяграфія Янкі Купалы Тэма і ідэя драмы "Раскіданае гняздо" Гісторыя стварэння драмы "Раскіданае гняздо" Час, калі адбываюцца дзеяніі у "Раскіданным гняздзе" Асноўны герой - селянін, вобраз Сымона Вобраз Зосі ў творы "Раскіданае гняздо" Вобраз Данілы ў творы "Раскіданае гняздо" Кароткая біяграфія Янкі Купалы    Янка Купала - народны паэт Беларусі, выдатны май...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткі змест твора Семнаццатой вясной Характарыстыка Цімоха Двайны рамантызм Кароткі змест твора Семнаццатой вясной    У кожнага чалавека бывае момант, калі трэба прымаць рашэнне, ад якога залежыць усе жыцце. Так і Цімоха разам са сваімі сябрамі: Цішкай Драздом, Міколай і Сымонам Біцюгом - у сваім невялікім узросце, можна сказаць, у юнацтве, цвёрда вырашылі змагацца ...
01-02-2020
    Змест строны: Асноўная тэма твору "Над брацкай магілай" Асноўная ідэя твору "Я хаце абавязаны прапіскаю" Аналіз верша Асноўная тэма верша "Я хаце абавязаны прапіскаю"    Да філасофскага цыкла адносіцца і невялікі памерам верш «Я хаце абавязаны прапіскаю...». Лірычны герой яго ўсім на свеце абавязаны роднай хаце. I самае галоўнае — ён «абавязан кожнай рыскаю, драулянай лыжкаю, гліня...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Аліндаркі Тэма і ідэя твора "Кепска будзе" Лёс Аліндаркі Краткая біяграфія Францішка Багушэвіча Вобраз Аліндаркі    Ф. Багушэвічу было добра вядома цяжкае жыццё сялянства, якое задыхалася ад беззямелля, цярпела нястачы. У вершаванай аповесці «Кепска будзе!» паэт паказвае бесчалавечнасць царскіх чыноўнікаў і паноў, бясконцыя пакуты простата беларускага мужыка. &...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Паўла Агеева у апавяданні Кар'ер Вобраз Марыі Вобраз Паўла Агеева у апавяданні Кар'ер    У адным з апошніх твораў В. Быкава — рамане «Кар’ер» (1986) — вайна паказваецца з пункту гледжання былога камандзіра Чырвонай Арміі Паўла Агеева. Герой рамана едзе ў тыя мясціны, дзе калісьці яго рас-стрэльвалі, а ён застаўся жывым у яме сярод мёртвых. Вобраз Марыі  &n...
01-02-2020
    Змест строны: Гісторыя стварэння "Сустрэчы" Вобраз Ваські Шкетава Вобраз Ванькі Разанскага Тэма і ідэя твора "Сустрэчы" Гісторыя стварэння "Сустрэчы"    Апавяданне «Над Бутам» (1926) прысвечана бараць-бе Чырвонай Арміі з белапалякамі. Чырвонаармейцы рыхтуюцца да ранішняга наступления, у выніку якога яны павінны авалодаць процілеглым берагам Буга, дзе акапаўся вораг. Рыхтуюцца да гэ...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткі змест "Хто смяецца апошнім" Характарыстыка Зелкіна Вобраз Тулягі Вобраз Зелкіна    У рэпліках дзеючых асоб нярэдка можна пачуць выразы тыпу «замаскіраваны вораг», «здраднік», «двурушнік», «авантурыст», «паклёпнік», якія сёння ўспрымаюцца з асаблівай за вострасцю. Кароткі змест "Хто смяецца апошнім"    Дзеянне камедыі разгортваецца ў навукова-дас...
01-02-2020
    Змест строны: Прозвішча Даніка Мальца Прыгатаванне да школы Вучоба ў школе Пані Мар’я Асноўная думка твору Прозвішча Даніка Мальца    Данiк Малец- адзiн з галоўных дзеячаў у творы Янкi Брыля "Сiрочы хлеб". Гэта хлопчык са светлымi валасамi, якому ўсяго сем гадоў. Данiк Малец - дзiця, якiх шмат. Таксама як i другiя дзецi, ен любiць бегаць па дажджавых лужынах, збіраць на лузе лотаць...
01-02-2020
    Змест строны: Тэма і ідэя твора "Песня пра зубра" Вобраз зубра ў паэме "Песня пра зубра" Вобраз Вітаўта ў Песні пра Зубра    Прачытаўшы паэму Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра”, я вырашыў, што яна мне вельмі спадабаецца. З назвы твора ўжо можна зразўмець, што ў паэме гаворка пойдзе пра зубра, які з'яўляецца галоўным дзеячам ў творы. Тэма і ідэя твора "Песня пра зубра"   ...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Мікіты Зноска у творы "Тутэйшыя" Вобраз народу - Янка Здольнік, Алена Вобраз Мікіты Зноска у творы "Тутэйшыя"    Творчая дзейнасць Я. Купалы была няпростай на пачатку аднаўленчага перыяду. Сведчаннем гэтага з’яўляецца п’еса «Тутэйшыя» (1922). Падзеі ў ёй разгортваюцца ў складаны для беларускага народа час — 1918— 1920 гг., калі адна акупацыя змяняецца другой. Ц...
01-02-2020
    Змест строны: Гісторыя стварэння рамана "Трэцяе пакаленне" Канфлікт пакаленняў Вобраз Зосі Гісторыя стварэння рамана "Трэцяе пакаленне"    Раман «Трэцяе пакаленне» (1935) —адіш з наи-больш вядомых твораў Кузьмы Чорнага. Ён напісаны ў неспрыяльных умовах 30-х гг. (напярэдадні масавых рэпрэсій) і з’яўляецца сугучным эпосе, калі выкрываліся перажыткі капіталізму ў свядомасці людзей. К...