Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Сачыненне "Подзвіг і трагедыя Францыска Скарыны"

На вольную тэму
21-01-2020
"Любіце кнігу, бо яна – крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы"
Францішак Скарына.

   Напэўна кожны з нас хоць раз у жыцці задумваўся, як бы нам жылося, каб у свеце не было кніг. З гэтага паводу я вырашыў напісаць гэты рэферат на беларускай мове.

Што такое кніга для нас?

   Кніга займае ў жыцці чалавека не апошняе месца. Для кагосьці гэта незвычайны дзіўны свет. Кнігі аказваюць на чалавека асаблівы ўплыў. Праз кнігі дзеці пачынаюць вывучаць навакольны свет. Кнігі дапамагаюць сфармаваць светапогляд. Дзякуючы кнігам, чалавек пазнае многае пра сваю гісторыю.

Калі была створана першая кніга?

   Кніга была створана некалькі тысяч гадоў таму, і нават цяпер пра яе не забываюць. Значным дасягненнем Еўрапейскай цывілазыі з’яўляецца кнігадрукаванне, якое паклала пачатак сваеасаблівай культурнай рэвалюцыі.

   Напэўна, кожны беларус ведае, што на тэрыторыі славян першадрукаром з’яўляецца Францыск Скарына. Ен адзін з першых дзеячаў Усходняй Еўропы ўбачыў у кнізе сродак культурнага прагрэсу чалавецтва, разумеў, што кніга патрэбна яго народу не менш, чым іншаму. Кнігадрукаванню Скарына аддаваў усе свае сілы, у ім ен бачыў сэнс свайго жыццця.

Біяграфія Францыска Скарыны

   Францыск Скарына быў беларускім першадрукаром, але ён уваходзіць у агульную плеяду выдатных славянскіх і ўсходне-славянскіх першадрукароў па праву «першародства», па таму ўплыву, які аказвала яго дзейнасць на развіццё ўсходнеславянскага кнігадрукавання, культуры, уздым нацыянальнай свядомасці і грамадскай актыўнасці ўсіх усходнеславянскіх народаў. Яго дзейнасць садзейнічала ўзмацненню і пашырэнню духоўных сувязяў еўрапейскіх народаў.

Гады стварэння першых кніг Францыска Скарыны

Псалтыр

   Лёс Скарыны вельмі цікавы. Першая з яго кніг - Псалтыр - пабачыла свет 6 жніўня 1517 г. у чэшскай Празе. За вельмі кароткі час, на працягу з 1517 па 1519 гады Скарына надрукаваў і выдаў у Празе 23 кнігі Бібліі. Такім чынам, гуманіст здзейсніў вялізарны подзвіг, і Беларусь першая сярод краін Усходняй Еўропы была далучана да кнігадрукавання, а значыць, і да паскоранага культурнага развіцця.

«Малая падарожная кніжка» і «Апостал»

   У 1522 і 1525 гг. у Празе выйшлі «Малая падарожная кніжка» і «Апостал».

Як аздоблены кнігі Францыска Скарыны

   Кнігі Скарыны вылучаюцца высокімі выдавецкімі і друкарскімі якасцямі. Беларускае кнігадрукаванне адразу пачалося з высокага еўрапейскага ўзроўню. Рэнесансныя выданні Ф. Скарыны, адметныя мастацкім, гравюрным, арнаментальным упрыгожваннем, шрыфтам і іншымі кампанентамі выдавецкай эстэтыкі і майстэрства, былі арыентаваны на ўсе пласты беларускага насельніцтва. Яны вылучаліся практычнымі памерамі, а каментарыі разлічаны на ўспрыняцце кніжнай прамудрасці простым людам «языка рускага» (беларускай і іншых усходне-славянскіх моў). 3 гэтай мэтай ён тлумачыў на палях кнігі архаічныя царкоўна-славянскія словы «рускай мовай».

Францыск Скарына ў якасці філосафа

   Аднак, Скарына ўвайшоў у гісторыю не толькі як беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, але і як філосаф, чый светапогляд спалучаў хрысціянскія, антычныя і гуманістычныя ідэі. Як пісьменнік-празаік і паэт, што служыў не эліце або нейкаму стану, а ўсяму народу. Як выдатны перакладнік з некалькіх старажытных і новых моваў, як рэдактар і выдавец, што дасягнуў найвялікшай гармоніі слова і друкарскага мастацтва.

Францыск Скарына і адносіны з Масквой

   Ведаючы, што Маскоўшчына не мае сваіх друкарняў, Францішак Скарына прывёз у яе сталіцу партыю сваіх кніг і прапанаваў наладзіць выдавецкую справу. Але і свецкія, і духоўныя ўладары паставіліся да гэтага варожа. Маскоўскі князь Васіль III загадаў скласці з Скарынавых кніг вогнішча. Іх публічнае паленне стала яшчэ адным сведчаннем велізарнай розніцы ў культурных роўнях Вялікага Княства Літоўскага і Масковіі.

Як і дзе памер Францыск Скарына

   Зямны шлях выдатнага гуманіста завяршыўся ў Празе, дзе да яго некалі прыйшла еўрапейская слава.

   Чамусьцi спрадвеку вядзецца: лес чалавека, які iмкнецца палепшыць становiшча iншых, — трагiчны. Нягледзячы на велізарныя дасягненні Скарыны, гуманіста часамі не жадалі прызнаваць( выпадак у Маскоўшчыне). Таму і давялося яму працаваць за мяжой, у чэшскай Празе. Францішак мог мець высланы ружамі шлях багацця зямнога, а выбраў цягністую сцежку асветніка.

   Такім чынам, Скарына выступае ў ролі своеасаблівага Праметея. Ен вельмі любіць сваю Радзіму, сваю найпрыгажэйшую Беларусь, яе людзей. З гэтай любові ен і чэрпае ўсе свае сілы, каб выкарастаць іх у асвятленні, адукаванні свайго народа. Ен жадае вывесці сваю краіну на шлях навукі і асветы. Дзякуючы Скарыне Беларусь пачалі пазнаваць у Еўропе.Падобныя сачыненні
27-05-2020
    Содержание страницы: Калі нарадзіўся Францыск Скарына? Аналіз вобраза Францыска Скарыны Чаму вучаць кнігі Францыска Скарыны? Любоў да Радзімы у творах пісьменніка Скарыны Асаблівасці кнігадрукавання Францыска Скарыны З якой мэтай Скарына друкаваў свае кнігі? Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас літасцівы бог на свет пусціў. Ф. Скарына Калі нарадзіўся Францыск Скарына?  &nbs...
27-05-2020
    Содержание страницы: Калі з’явілася беларуская літаратура? Жыццё і дзейнасць Ефрасінні Полацкай, унучкі Усяслава Чарадзея Творчасць Кірылы Тураўскага Вобразы князёў Ігара, Усевалада і Святаслава ў "Слове пра паход Ігараў" Апісанне галоўных жанраў беларускай літаратуры Якія гуманісты характаразуюць беларускую літаратуру? Колькі кніг надрукаваў і выдаў Францыск Скарына? Аналіз твораў "Дыяруш" і "Пс...
21-01-2020
    Змест строны: Працягласць Айчыннай вайны 70 гадоў Перамогі Ахвяры Сусветнай вайны Цяжкі пуць да Перамогі Думкі скептыкаў аб выніках вайны Працягласць Айчыннай вайны    Дзве даты назаўсёды ўвайшлі ў гісторыю чалавечай цывілізацыі – 22 чэрвеня 1941г. і 9 мая 1945г. Іх раз’ядноўвае 1418 дзён і начэй, абпаленых разлютаваным полымем бязлітаснай, разбуральнай і кровапралітнай вайны. А аб...
21-01-2020
    Змест строны: Абрады Семухі Упрыгоджванне дамоў Галінкі, магічная сіла бярозы Абрадавая ежа    Сёмуха - гэта завяршальнае вясновае свята. Абрады Семухі Упрыгоджванне дамоў    На Сёмуху было прынята ўпрыгожваць дама галінкамі бярозы, клёну, дуба. Жыхары гарадоў у гэты дзень уладкоўвалі гулянні за горадам. Сяляне ж, ішлі ў царкву ці касцёл, дзе асвятлялі розныя палявыя...
21-01-2020
    Змест строны: Знешні выгляд хатняй жывелы Паводзіны дамашней жывелы Выпадак са свойскай жывелай Знешні выгляд хатняй жывелы    Жыццё без хатніх жывёл сумная і нецікавая. Таму я вельмі хацеў сабе кацяня. Нарэшце маё жаданне спраўдзілася. Бацькі падарылі мне маленькае кацяня. Яно было усё беленькае, толькі на лапках былі чорныя плямы. Шэрстка была вельмі пухнатай і такі мяккай, што м...
21-01-2020
    Змест строны: Беларускія газеты і часопісы Любоў да Радзімы ў творах ваеннага часу Публіцыстыка і паэзія падчас Другой сусветнай вайны Пісьменнікі, якія пачалі пісаць падчас вайны Наталля Арсеннева Загінуўшыя пісьменнікі Творы і вершы, якія з'явіліся падчас вайны Беларускія паэты, якія працавалі ў час вайны Янка Купала і ваенная творчасць Пімен Панчанка і ваенная творчасць Аркадзь Куляшоў і ваенн...
17-01-2020
    Змест строны: Гродна ў сярэдніх веках Гродна ў складзе Царскай Расіі Гродна падчас Першай і Другой сусветнай вайны Гродна ў пасляваенны час    У гэтым сачыненні я хацеў бы напісаць аб сваім родным горадзе Гродна. Гродна (Горадня) - адзін з найбольш магутных гарадоў у гісторыі на тэрыторыі Беларусі. Гродна ў сярэдніх веках    Афіцыйнай датай абгрунтавання горада Гродн...
17-01-2020
       Вадзiм выйшаў з дому i рысцой пабег у сторану Міцінай хаты. Падняўся моцны вецер, скінуў капяшон, разварушыў хлопчыку валасы. Раптам дзве кроплі ўпалі на яго твар.    -Будзе дождж,-падумаў Вадзім.    І сапраўды. Праз хвiлiну пачаўся халодны дождж, а потым перайшоў у вялікую навальніцу. Вецер не сунімаўся. Раптам, зусім побач ад Вадзіма, са ўсей моцы...
17-01-2020
    Змест строны: Што такое вайна? Апавяданне пра вайну Партызаны на тэрыторыі Беларусі Беларусь у гады вялкай Айчыннай вайны Першая частка апавядання Другая частка апавядання Што такое вайна?    Вайна ... Страшнае, як сама смерць, слова. Нават страшней, калі памятаць, што смерць для кожнага чалавека - натуральнае, непазбежнае заканчэнне жыцця, а вайна - жахлівае бедства, выкліканае зл...
17-01-2020
       Вось у клас уваходзіць хлопчык высокага росту, у цёмным дзелавым гарнітуры і малінавай кашулі. Ён садзіцца за партай недалёка ад мяне. Рукі паклал на парту, локці ўшыркі. Ў вочы кідаецца шырокі лоб, на якім выяўляецца некалькі невялікіх маршчынак , калі хлопчык хмурыцца. На галаве кароткія цёмныя валасы. Разам з невялікімі і вузкімі бровамі, шырокай , пунсовай усмешкай , і трохі...