Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Вобраз Соцкага і сялян з твора Якуба Коласа "Соцкі падвёў"

Па твору пісьменніка Якуб Колас
24-08-2020

З якой мэтай быў напісаны твор "Соцкі падвёў"

    Сярод празаічных твораў Я. Коласа вылучаюцца сатырычныя апавяданні, дзе аўтар зброяй вострай сатыры, іроніі выкрывае і высмейвае няўдалых «ахоўнікаў» самаўладства, недальнабачных слуг цара, прадстаўнікоў рэлігіі і буржуазнай інтэлігенцыі, іх мяшчанскія норавы, цемнату, забабоннасць (апавяданні «Пісаравы імяніны», «Соцкі падвёў», «Кірмаш», «Выбар старшыні»).

Аналіз вобраза соцкага з апавядання Якуба Коласа "Соцкі падвёў"

   Галоўным героем апавядання «Соцкі падвёў» з’яўляецца тупы і абмежаваны ўраднік. Западозрыўшы ў незнаёмым чалавеку з вёскі Галадранка рэвалюцыянера, ён пасылае стражніка да соцкага Рамана Камлюка высветліць асобу незнаёмага. Кемлівы ад прыроды, соцкі ідзе на смелы крок. Добра ведаючы абмежаванасць і тупасць урадніка, ён вырашае яго правучыць і пацвярджае, што незнаёмы не хто іншы, як «сіцыліст». Ноччу ўраднік, стражнікі, соцкі і дзесяцкія арыштоўваюць «рэвалюцыянера» і вядуць да прыстава. У галаве ўрадніка ад такога «поспеху» ўсё перамешваецца: беларуская вёска ўяўляецца яму вялікім горадам, а сам ён паўстае ў якасці славутага Пінкертона, здольнага захапіць лістоўкі, рэвальверы і бомбы, разблытаць заблытаны клубок антыўрадавых змоў. Здаецца, яшчэ адзін крок — і мара ўрадніка аб бліскучай кар’еры ажыццявіцца. Калі ж высвятляецца, што арыштаваны не сацыяліст, а чарнасоценец, заўзяты абаронца самадзяржаўя, ураднік перажывае крах сваіх ілюзій, становіцца ахвярай сваёй дурноты, сваёй нікчэмнасці. На гэтым факце Я. Колас раскрывае абмежаванасць і тупасць паліцэйскіх улад, якія, напалоханыя размахам рэвалюцыйнага руху, гатовы былі расправіцца з кожным падазроным.

Вобразы сялян ў творы

    Адмоўным персанажам аўтар проціпастаўляе сялян, якія пачынаюць разбірацца ў палітычных падзеях, умеюць адрозніць сяброў-рэвалюцыянераў ад сваіх ворагаў-чарнасоценцаў.Падобныя сачыненні
24-08-2020
    Змест строны: Сатырычныя і камедыйныя творы Якуба Коласа Вобраз урадніка з твора Якуба Коласа - "Соцкі падвёў" Сатырычныя і камедыйныя творы Якуба Коласа    Сярод празаічных твораў Я. Коласа вылучаюцца сатырычныя апавяданні, дзе аўтар зброяй вострай сатыры, іроніі выкрывае і высмейвае няўдалых «ахоўнікаў» самаўладства, недальнабачных слуг цара, прадстаўнікоў рэлігіі і буржуазнай ін...
24-08-2020
    Змест строны: З якіх частах пабудавана трылогія Якуба Коласа "На ростанях"? Вобразы Мікодыма, Марціна, Бязручкі, Цімоха, Аксёна з трылогіі "На ростанях" З якіх частах пабудавана трылогія Якуба Коласа "На ростанях"?     Новым крокам на шляху станаўлення беларускай прозы стала трылогія Я. Коласа «На ростанях». Першая частка «У палескай глушы» была апублікавана ў 1923 г., другая — «У ...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз аповесці "Голас зямлі" і вобраз Талаша Аб чым санеты Якуба Коласа "Наперад" Аналіз аповесці "Голас зямлі" і вобраз Талаша?     Асноўныя тэмы творчасці Я. Коласа 30-х гг.— перабудова вёскі на новы лад, стваральная праца беларускага народа, барацьба яго супраць замежных інтэрвентаў. У аповесці «Адшчапенец» аўтар паказвае, як фарміруецца новы светапогляд сялянства...
24-08-2020
    Змест строны: Што такое "ростані"? Адносіны паміж Лабановічам і Кірылам Лабановіч і яго праца настаўнікам Лабановіч і Ядвіся, і Аксена Унутранныя перажыванні Лабановіча і яго светапогляд Лабановіч і царскі суд Сэнс і галоўная думка твора "На ростанях" Што такое "ростані"?     Трылогія «На ростанях» — самы буйны твор Якуба Коласа. Прачытаўшы назву твора, адразу ўяўляеш постаць вандр...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша "Не бядуй" Аналіз верша "Не бядуй"    Верай у народ, у яго светлае будучае прасякнуты верш «Не бядуй». Напісаны ў часы рэакцыі (пасля паражэння рэвалюцыі 1905 г.), ён заклікаў простых людзей не паддавацца роспачы, не траціць надзеі на прыход светлага дня свабоды. Колас упэўнены, што на змену халоднай зіме прыйдзе сонечная вясна вызвалення, што прыгнечанне...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша "Голас зямлі" Аналіз верша "Чымган" Аналіз верша "Голас зямлі"     У гады Вялікай Айчыннай вайны Я. Колас жыў і працаваў у Ташкенце і Падмаскоўі, дзе напісаў зборнікі вершаў «Адпомсцім», «Голас зямлі», паэмы «Суд у лесе», «Адплата». Творам Я. Коласа, напісаным у гады вайны, уласцівы публіцыстычны пафас і адначасова глыбокі лірызм. У вершы «Голас зямлі» аў...
24-08-2020
    Змест строны: Вобраз селяніна з верша Якуба Коласа "Асадзі назад!" Вобраз селяніна з верша Якуба Коласа "Асадзі назад!"    Рэальны вобраз беларускага селяніна створаны Я. Коласам у сатырычным вершы «Асадзі назад!». Селянін з сумнай іроніяй, нібы жартуючы, апавядае аб сваёй нялёгкай долі, аб сваім прыгнечаным становішчы. Куды б ён ні пайшоў, што б ні хацеў зрабіць, усюды ён чуе адно...
24-08-2020
    Змест строны: Вяртанне Якуба Коласа на Радзіму Аналіз твора "На ростанях" Вяртанне Якуба Коласа на Радзіму     Пасля вайны Я. Колас вяртаецца на сваю радзіму і не пазнае яе. У руінах ляжалі многія гарады (верш «У родных мясцінах»). Многае змянілася і ў Вусці — прытулку дум паэта: «згубілася ў траве» сцяжынка, «паменшылася раць дубоў, як і людзей у родным краі». Горкія думы паэта пр...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Міхала ў паэме "Новая зямля" Характарыстыка Міхала Вобраз дзядзькі Антося ў паэме "Новая зямля" Прырода ў "Новай зямле" Вобраз Ганны ў паэме "Новая зямля"    Паэма Я. Коласа «Новая зямля» — вяршыня паэтычнага майстэрства песняра. Працаваў над ёй аўтар больш за дванаццаць гадоў: паэма была пачата ў 1910 г., а апошні раздзел — трагічная развязка — напісаны ў 1923...