Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Аналiз твора "Астап" | Лынькоў

Па твору пісьменніка Лынькоў М. Ц.
22-01-2020

Тэме Вялікай Айчыннай вайны прысвечаны зборнік апавяданняў М. Лынькова «Астап» (1944). У ім пісьмен-нік расказвае пра гераічнае змаганне беларускага народа супраць фашысцкай навалы на часова акупіраванай тэрыторыі. На барацьбу супраць фашыстаў узнімаюцца ўсе жыхары рэспублікі, для якіх лепш загінуць, чым жыць у няволі. Стары ляснік Астап паўтарае подзвіг Івана Сусаніна (апавяданне «Астап»). Трынаццаціга-довы хлопчык Міколка, помсцячы за смерць маці і хво­рай сястрычкі, кідае супрацьтанкавую гранату ў аўтобус з эсэсаўцамі і сам гіне ад фашысцкай кулі (апавядан­не «Васількі»). Юнак Алёша за смерць сваей каханай гіератварае ў магілу памяшканне, дзе фашысты наладзілі баль (апавяданне «Салют»). Льнаводка Ірына ўзрывае цягнік з салдатамі і боепрыпасамі і гіне сама, помсцячы за смерць свайго маленькага сына (апавяданне «Ірына»). Ідзе на смерць і звычайная вясковая жанчына Аксіння, што выхавала дзяцей і ўнукаў, якія ўключыліся ў пар-тызанекую барацьбу супраць ворагаў (апавяданне «Пацалунак»). М. Лынькоў паказвае, што героі яго пры ьыкананні небяспечных заданняў кіраваліся не толькі жаданнем помсціць за асабістае гора, але і пачуццём агульнай адказнасці перад Радзімай, якую топча юраг.Падобныя сачыненні
01-02-2020
    Змест строны: Гісторыя стварэння "Сустрэчы" Вобраз Ваські Шкетава Вобраз Ванькі Разанскага Тэма і ідэя твора "Сустрэчы" Гісторыя стварэння "Сустрэчы"    Апавяданне «Над Бутам» (1926) прысвечана бараць-бе Чырвонай Арміі з белапалякамі. Чырвонаармейцы рыхтуюцца да ранішняга наступления, у выніку якога яны павінны авалодаць процілеглым берагам Буга, дзе акапаўся вораг. Рыхтуюцца да гэ...
22-01-2020
    Змест строны: Гісторыя стварэння "Сустрэчы" Вобраз Захара Крамянца Гісторыя стварэння "Сустрэчы"    Вызваленчы паход 17 верасня 1939 г. закончыуся ўз’яднаннем беларускага народа. Ён прыцягнуў увагу М. Лынькова, які сам у якасці рэдактара газеты «Беларуская звязда» ўдзельнічаў у гэтай акцыі. Падзеі 1939 г. леглі ў аснову апавяданняў «Ядвігін дуб», «Тры злотых», «Капля малака», «Суст...