Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Праблема гераiзму ў рамане "Знак бяды"

Па твору пісьменніка Быкаў В. У.
01-02-2020

   Здавался б, Пятрок i Сцепанiда, зусiм простыя i нiчым не адметныя жыхары. Словам, тыповае насельнiцтва вескi. Але за што i падабаецца мне Васiль Быкау, так гэта за тое, што нават у самых непрыкетных людзях ён можа ўбачыць штосьцi сваё, унiкальнае. Пiсьменнiк умела будуе кампазiцыю рамана, спчатку паказываючы нам даваеннае жыцце.

Вобраз Пятрок Багацька

   Пятрок па характары вельмi цярплiвы, трвушчы. Вось як гаворыцца аб iм у тэксце: “Цiхi i мяккi – гэткi, якiмi была большасць у Выселках: страхавiты, зважлiвы, трохi набожны”. Гэтае ж пацвердзiваецца i думкамi Сцепанiды: “Гэткая ужо натура: хутчэй аддасць, чым возьме. Лягчэй саступiць, чымсьцi даб’ецца. Не любiў сварыцца, яму ўсе каб цiха”. Сцепанiда ж, шчырая i сумленная, iмкнулася жыць па справядлiвасцi, верыла ў новае, сацыялiстычнае жыццё. Ёй уласцiвае разуменне праўды, чалавечнасцi i ў той жа час крыўды, нялюдкасцi. Такiм чынам, на першы погляд, мы бачым простую сялянскую пару, у якой iснуюць простыя ўзаемаадносiны.

Вобраз Сцепанiды

   Аднак што ж далей? На хутар прыходзяць палiцаi, i ў прынцыпе, Пятрок i Сцепанiда не змяняюць сваiм прынцыпам. Пятрок спачатку жадае вырашыць праблему мiрным шляхам, дагаварыцца. Аднак у вынiку разумее, што з людзьмi, якiя страцiлi пачуцце ўласнай годнасцi, нельга весцi паважлiвую размову. Як у сапраўднай беларускай сям’i, жонка заўседы на баку мужа. Пацвярджаючы рысы свайго характару, Сцепанiда адразу робiць усе наперакор немцам. Яна папросту не разумее, як чалавек у адносiнах да iншых можа апусцiцца да ўзроуня жывелы, а можа нават i нiжэй. Але сапраудную жудасьць у Петрука i Сцепанiды выклiкае тое, што рукамi iх аднавяскоуцаў адбываецца гора на зямлi беларускай. Калi сусед б’е суседа, маральна прыніжае яго, вядзе сабе як свiння, то як можа не з’явiцца у душы нястрымнае жаданне супрацьстаяць? Прыгнечаныя i падауленыя, Пятрок i Сцепанiда вырашаюць, што лепей ужо памярэць, але памярэць чалавекам, не жiвелiнай, а нават героем. Не толькi за сабе, але i за чалавечую годнасць, за лепшае жыцце, якое некалi наступiць, плацяць яны самую вялiкую цану.

   Калi пагiбае Пятрок, то жонка, зноў жа, паказваючы вернасць беларускага народу, iдзе за мужам. Як у творы “451 па Фарэнгейту” Сцепанiда вырашае сгарэць зажыва у сваей хаце, але не здрадзiць сваi прынцыпам.

Праблема гераізму ў рамане

   Прачытаўшы аповесць Васіля Быкава, я з упэўненасцб магу паведзець, што гэта смутны твор. Ен заканчваецца вельмі горша, часамі на маім твары выступалі слезы. Але нягледзячы на тое, што у рамане бачым усё трагічнае што толькі можа быць падчас вайны, мы бачым і герічнае. Напрыклад, самым гераічным паступкам можна лічыць тое, як абараняла сябе Сцепаніда. Нават вырашыла згарэць у сваім доме.

Праблема здрадніцтва

   Такiм чынам, Васiль Быкаў у сваiм рамане падымае важную праблему гераiзму. Аўтар напісаў гэты твор, для таго, каб падняць адну за праблем здрадніцтва. Бо, напрыклад, Пятрок і Сцепаніда маглі здацца немцам, рабіць усе для іх. Але ці засталі бы яны пасля гэтага людзьмі? Пiсьменнiк лiчыць, што нягледзячы нi на што мы павiнны адстойваць сваю ўласную думку, паважаць iншых людзей, а калi што i здарыцца, то не баяцца ахвяраваць жыццём. Бо іначай, што адрознівае нас ад жывёл?Падобныя сачыненні
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Паўла Агеева у апавяданні Кар'ер Вобраз Марыі Вобраз Паўла Агеева у апавяданні Кар'ер    У адным з апошніх твораў В. Быкава — рамане «Кар’ер» (1986) — вайна паказваецца з пункту гледжання былога камандзіра Чырвонай Арміі Паўла Агеева. Герой рамана едзе ў тыя мясціны, дзе калісьці яго рас-стрэльвалі, а ён застаўся жывым у яме сярод мёртвых. Вобраз Марыі  &n...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткі змест Вобраз Пятрок Багацька Вобраз Сцепанiды Сімвалічная назва твора Картокі змест    У аповесці «Знак бяды», за якую ў 1986 г. В. Быкаву была прысуджана Ленінская прэмія, вайна паказана праз успрыняцце яе мірным жыхаром. Пачынаецца аповесць апісаннем спаленага хутара, які як бы папярэджвае людзей аб хуткай бядзе. Галоўныя героі — Сцепаніда і Пятрок Багацькі....
22-01-2020
    Змест строны: Кароткі змест Смерць Хведара Кароткі змест    Дзеянне ў аповесці «Аблава» (1988) разгортваецца ў перадваенны час, што з’яўляецца новым для творчасці В. Быкава. Галоўны герой аповесці — Хведар Роўба. Пяць гадоў ён адбываў прымусовыя працы ў Котласе, дзе на балотных могілках пахаваў сваю жонку Ганулю і дачку. Уцёкшы з котласкага лагера, Хведар прабіраецца да роднай вёск...
22-01-2020
    Змест строны: Адлюстраванне вайны у творах Васіля Быкава Аб чым твор? Біяграфія Сотнікава Вобраз Рыбака Вобраз Сотнікава Праблема маральнага выбару ў аповесці Сотнікаў Аналіз галоўных герояў Адлюстраванне вайны у творах Васіля Быкава    Вялікая Айчынная вайна – цяжкая, складаная тэма і для сенняшніх гісторыкаў і пістменнікаў. І ўсе ж, нягледзячы на цяжкасці, да гэтай тэмы звярнуўся...
22-01-2020
    Змест строны: Беларусь падчас вайны Жураўліны крык - гады стварэння Картокі змест Аналіз твора Жураўліны крык Вобраз Глечыка Беларусь падчас вайны    Хутка семдзесят гадоў, як скончылася вялікая вайна. Тады стаяла квітнеючая вясна. На вуліцах абдымаліся незнаёмыя людзі, у радыёпрымачоў выстройваліся чэргі : паслухаць радасныя навіны. Вярнуліся дадому мільёны мужчын, абазнаных усе н...