Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Вобраз Данiка Мальца ў творы "Сiрочы хлеб" Янкі Брыля

Па твору пісьменніка Брыль І. А.
01-02-2020

Прозвішча Даніка Мальца

   Данiк Малец- адзiн з галоўных дзеячаў у творы Янкi Брыля "Сiрочы хлеб". Гэта хлопчык са светлымi валасамi, якому ўсяго сем гадоў. Данiк Малец - дзiця, якiх шмат. Таксама як i другiя дзецi, ен любiць бегаць па дажджавых лужынах, збіраць на лузе лотаць, купацца ў рэчцы, лавіць печкуроў, гайдацца на маладых бярозках. Як i ўсе, Малец мае прозвiшча, нават чатыры! Сiвым яго празвалi за валасы. Манькай - за тое, што той пiша з левай рукi. Гусак- за тое, што хлопцу нагнаў страху стары Мiронаў гусак. Была i яшчэ адна мянушка- Жабрак. Але ад усiх ён адрознiваецца сваiм складам розуму.

   Данiк быў сiрата. Бацьку яго забiлi на вайне з польскiмi панамi, у двадцатым годзе. Асталася адна мацi, але её адной было вельмi цяжка гадаваць сына.

Прыгатаванне да школы

   Данiк вельмi хоча пайсцi ў школу. Ен зайздросцiць вучням, якiя ўжо ходзяць да школы, i шмат чаго ўжо ведаюць. Аб гэтым гаворыць яшчэ тое, што Данiк вельмі жадае абуць новыя бліскучыя боцікі , што мама купіла да школы.

Вучоба ў школе

   Вось Хлопец ужо вучыцца. У хлопца есць сябар - Мiкола Кужалевiч. Ен вельмi не задаволен тым, што ў школах вывучаюць толькi польскую мову, што беларускую мову адменiлi. Разам з iм i Данiк Малец. Данiку не падабаецца, што багатыя яго аднакласнікі насміхаюцца з беднасці. У Даніку абудзілася пачуццё чалавечай і нацыянальнай гордасці. І галоўны герой аповесці сам стаў вучыць сваіх равеснікаў чытаць на роднай мове. Хлопец многа думаў, аналізаваў убачанае і пачутае.

Пані Мар’я

   Данiк сустрэў у школе польскую настаўнiцу - панi Мар’ю. З ёй звязан амаль увесь твор. Яна абудзіла любоў і павагу да польскага народа, паказала Даніку працоўную Польшчу, багацце яе літаратуры і мовы. Яна стала найлепшым сябрам (нават болей) для хлопца. Бо гэта яна паказала яму сусвет, яна гаварала, што ўсе людзi адзiныя, яна, а не нехта другi адкрыла яму вочы ў гэтым свеце.

   Хлопчык захапляецца непасрэднасцю, шчырасцю настаўніцы, яе здольнасцю паспачуваць чужой бядзе, парадавацца поспеху вучня, дапамагчы яму. Ен назiрае за яе мiлым, прыгожым тварам i ўсе болей настаўнiца спадабаецца яму.

   Пані Мар’я любіць сваіх вучняў, падтрымлівае іх стараннасць, карае нядбайнасць. Дзеці таксама любілі сваю «кіраўнічыхў», бо яна вылучалася інтэлігентнасцю, шчырым жаданнем навучыць, падтрымаць сваіх выхаванцаў.

Асноўная думка твору

   Я лiчу, што асноўная думка тэксту, гэта тое, што аўтар хацеў нам сказаць. Што палякi i беларусы могўт быць адзiнай сям’ёй, у якой усе добра ставяцца адзiн да аднаго. Такi прыклад дала нам панi Мар’я i яе вучань Данiк Малец.Падобныя сачыненні
01-02-2020
    Змест строны: Звесткі аб пісьменніке Картокі змест Звесткі аб пісьменніке    Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль — мастак са своеасаблівым успрыманнем рэчаіснасці, свету, чала-века. Асноўнай стыхіяй творчасці пісьменніка з’яўляецца лірычная проза. Ён — аўтар вядомых чытачу апавяданняў, аповесцей, раманаў, лірычных запісаў, дарожных нататкаў, эсэ. Кароткi змест    ...
22-01-2020
    Змест строны: Картокі змест Жыццё Галі ў доме Пана Картокі змест    Апавяданне «Галя» напісана ў 1953 г. Пачынаецца яно з апісання былога хутара, дзе жыве Галя з дзецьмі (сынам Антосем і дачкой Сонечкай). Пад гул трактара на калгасным полі гераіня з жалем і болем успамінае свае мінулае жыццё. Калісьці была яна шчаслівай, кахала Сярожу. Праўда, шчасце гэта было нядоўгім: каханага за...
22-01-2020
    Змест строны: Кароткі змест твору Кароткі змест твору    Дзеянне ў апавяданні «Memento mori» адбываецца ў 1943 г. На адным з перагонаў Беларускай чыгункі ўзарваўся фашысцкі эшалон. Праз дзень карнікі сагналі жыхароў адной з навакольных вёсак у адрыну і спалілі. Ад смерці мог бы ўратавацца стары вясковы пячнік, якога пазнаў зондэрфюрэр (пячнік некалі ўдала змайстраваў у камендатуры ...